Home / Tag Archives: Luận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ

Tag Archives: Luận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ

Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện tử chạy SPSS

đề tài làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh như sau: Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện tử Z755 có chạy SPSS (bài mẫu trường đại học công nghiệp TP 2014) Trích: CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 MỤC TIÊU …

Read More »

Sự hài lòng của khách hàng tới chất lượng dịch vụ nhà khách

báo cáo thực tập tại nhà khách

Báo cáo thực tập tại nhà khách T78, tên đề tài đầy đủ: “Một số giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách với chất lượng dịch vụ của Nhà khách T-78 – Cục Quản Trị T-78 thuộc Văn phòng Trung ương Đảng ”. MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề: …

Read More »

Nghiên cứu sự hài lòng của KH tại ngân hàng ACB- SPSS

báo cáo thực tập spss

Luận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ tại ngân hàng ACB – TPHCM chạy SPSS, đây là kết quả nghiên cứu được hoàn thành vào 2014 của nhóm cho 1 bạn học tại ĐH Tôn Đức Thắng, hi vọng giúp ích cho …

Read More »